Formålet med Foreningen Ikast Musikliv er, at afholde en årlig festival den 3.weekend i juni, som kan være rammen om musikalske oplevelser. Samtidigt skal festivalen give lokale upcomings bands en mulighed for at optræde på en stor scene foran et større publikum. 

Hvis du er interesseret i at spille til Festivalen så send en mail til booking@ikastmusikliv.dk

Ikast Musikliv har som overordnet formål at støtte musiklivet i Ikast-Brande Kommune og det er med det formål for øje at et eventuelt overskud skal anvendes.

Foreningen Ikast Musikliv er åben for nye medlemmer som vil bidrage til foreningens formål, interesserede kan henvende sig til formanden@ikastmusikliv.dk