Hej

Ikast Musikliv 2022 står snart for døren. Og vi glæder os!

For at få et bedre overblik over hvilke frivillige der tilbyder sig, har vi opdateret frivillig portalen på vores hjemmeside. Vi ønsker at få registreret alle vores frivillige via portalen "Bliv Frivillig", og derfor skriver vi nu ud til alle vores kontakter. Såfremt du ikke længere måtte ønske at deltage som frivillig, skal du intet foretage dig. Efter dette års Ikast Musikliv vil vi gennemgå vores kontakter, og slette de ikke aktive kontakter. Ønsker du stadig at være frivillig, beder vi dig om at gå ind på portalen og opdater her dine oplysninger.

Hvis du ikke er har en profil, skal du oprette en via "Bliv frivillig". Efter du er blevet oprettet, Bliver du viderestillet til din profil. På profilen vil vi bede dig om at angive, hvilke dage og tidsrum du har mulighed for at hjælpe. Ved angivelse af tidsrum, skal du både oplyse start og slut. Er du allerede oprettet, skal du blot logge ind på din profil, og opdatere denne samt hvilke tidsrum du kan hjælpe. Vi forventer, at man som minimum kan hjælpe til i 10 timer fordelt over ugen.

For at have det bedst mulige overblik over vores frivillige, vil gerne have, at alle er oprettet via hjemmesiden. Det betyder også, at hvis I er flere i husstanden som ønsker at være frivillig, så skal der være en profil for hver af jer.

Medio maj forventer vi at have et overblik over arbejdsopgaver. I den forbindelse vil vi løbende tage kontakt til jer.

Vi kan stadig godt bruge flere frivillige. Hvis du kender nogen, som kunne være interesseret i at være frivillig, så prik til dem. Vi kan sagtens bruge et par hænder ekstra.

Du finder mere information om Ikast Musikliv 2022 på www.ikastmusikliv.dk

 Vi glæder os til nogen fantastiske dage sammen med jer.

Med venlig hilsen

Claus Bruun
Frivilligkoordinator